Tag: quản trị kinh doanh

Chương trình du học tại chỗ: Cử nhân Quản trị kinh doanh GaBBA

GaBBA (Global Advanced Bachelor of Business & Administration) - Cử nhân quản trị kinh doanh là một chương trình mũi nhọn trong 3 gói nằm trong tổng thể hợp tác liên kết đào tạo giữa Đại học Quốc Gia Hà Nội và Đại học Griggs, Mỹ ở bậc đại học và sau đại học. Chương trình ...