Tag: học viên

MBA Việt-Bỉ

MBA Việt-Bỉ cam kết cung cấp cho học viên chương trình chất lượng quốc tế. Toàn bộ khóa học do các giáo sư nước ngoài đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy. Học viên có thể sống và làm việc trong nước trong khi vẫn có thể lấy được bằng cấp MBA quốc tế. Chương ...