Tag: du học nhật

Cảnh giác với các công ty du hoc Nhật

Để “ lôi kéo” những bạn có nhu cầu đi du học, rất nhiều công ty không đủ thẩm quyền để cấp visa, quyết định học phí,…nhưng vẫn cứ treo băng rôn, khẩu hiệu rầm rộ trên đường phố, hay đăng trên mạng rất mạnh miệng, nhưng sự thực như thế nào ? “Đảm bảo có ...