Tag: đại học quốc tế

Chương trình dự bị đại học quốc tế IFY

IFY (International Foundation Year) là chương trình đào tạo dự bị dành cho học sinh Việt Nam khối lớp 10, 11 và 12 muốn du học Anh, Australia và nhiều quốc gia khác. Chương trình dự bị đại học quốc tế IFY tại Language Link Việt Nam không có sự khác biệt so với chương trình ...