Tag: công dân

Kuwait đình chỉ việc cấp visa cho công dân của 5 nước

Theo các phương tiện thông tin đại chúng này, Cơ quan cư trú đã giải thích rằng quyết định này đưa ra căn cứ vào "tình hình an ninh phức tạp tại 5quốc gia - đối tượng chịu lệnh cấm này". Ngoài ra, một số lượng ngày càng lớn những người đến từ các nước này ...