Kuwait đình chỉ việc cấp visa cho công dân của 5 nước

Theo các phương tiện thông tin đại chúng này, Cơ quan cư trú đã giải thích rằng quyết định này đưa ra căn cứ vào “tình hình an ninh phức tạp tại 5quốc gia – đối tượng chịu lệnh cấm này”.

kuwait-dinh-chi-viec-cap-visa-cho-cong-dan-cua-5-nuoc

Ngoài ra, một số lượng ngày càng lớn những người đến từ các nước này đã vi phạm chế độ thị thực, cố gắng ở lại Kuwait ngay cả khi thời hạn hiệu lực ghi trên thị thực hết hạn.

Lệnh cấm này liên quan tới các loại thị thực: Thị thực du lịch, kinh doanh, hoặc thị thực cấp cho thân nhân của những người đang sinh sống tại Kuwait.